Generalistische of specialistische zorg

Generalistische of specialistische zorg

Bij Zicht kun je zowel terecht voor zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als voor zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

Je zorgvraag en de zwaarte van je problematiek bepaalt of je behandeling plaats zal vinden in de BGGZ of SGGZ. De huisarts is degene die hier in eerste instantie een inschatting van maakt. In het intakegesprek bij Zicht zullen we ook bespreken welke intensiteit nodig is en of BGGZ of SGGZ hier het beste bij past.

Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Deze behandeling is over het algemeen niet heel intensief of langdurig, je kunt hierbij denken aan 8 of 10 gesprekken verdeeld over een aantal maanden.

Bij zwaardere, complexere of al langer bestaande problemen kan behandeling in de gespecialiseerde GGZ nodig zijn. Behandeling is dan vaak intensiever en duurt langer, je kunt hierbij denken aan wekelijkse psychotherapie gesprekken over een periode van soms een jaar of langer.