HTDM hoog technologisch draagmoederschap

Sinds 2019 ben ik betrokken als psycholoog bij de hoog technologisch draagmoederschap trajecten van Nij Geertgen. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap zijn 2 of 3 partijen betrokken, namelijk wensouders, meestal een eiceldonor en een draagmoeder.

In alle HTDM trajecten van Nij Geertgen zijn gesprekken met een BIG geregistreerd psycholoog opgenomen. Het doel van de gesprekken is om met alle betrokkenen stil te staan bij hun rol in dit traject, hoe zij tot de beslissing zijn gekomen om hieraan deel te nemen, hoe zij dit beleven, wat zij verwachten en hoe de communicatie verloopt met de andere betrokkenen in dit traject.

De wachttijd voor gesprekken in het kader van HTDM is tussen de 4 en 10 weken. Kosten voor de gesprekken bedragen €95,- per uur voor zowel gesprekken als administratietijd.