Tarieven en vergoedingen

Kosten en vergoedingen van behandeling

Contractvrij werken

Op dit moment heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het onprettig vind hoe de meeste zorgverzekeraars met regels, eisen en beperkingen niet alleen zorgen voor grote administratieve druk, maar ook invloed hebben op de inhoud van de behandeling. Contracten bevatten namelijk ook allerlei beperkingen, bijvoorbeeld over hoe lang een behandeling mag duren, of hoeveel cliënten ik van een bepaalde zorgverzekeraar per jaar mag behandelen.  De kwaliteit van zorg heeft hier vaak onder te lijden. En omdat ik graag samen met de cliënt een behandeling wil kunnen vormgeven die het meeste resultaat oplevert en het beste past bij de cliënt, kies ik er voor om geen contracten af te sluiten.

Kosten

Een behandeling bij een contractvrije zorgverlener betekent dat je zelf kunt kiezen bij wie je in behandeling wilt. Het betekent ook dat we de behandeling kunnen kiezen die het beste past bij jou en jouw klachten. Het betekent echter ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de kosten van je behandeling. Een deel hiervan kun je achteraf terugvragen bij je zorgverzekeraar. Dit deel varieert van 60% tot 100%.  Je zult dus tussen 0% en 40% van de behandeling zelf moeten betalen. Dit verschilt per zorgverzekeraar en polis. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Hierbij is het belangrijk dat je te weten komt welk percentage zij vergoeden en van welk tarief. Ik hanteer het tarief zoals is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, het zogenoemde NZA tarief.

Bij de kennismaking kan ik ook precies met je uitzoeken welk deel van de eindfactuur door je verzekeraar vergoed wordt en kunnen we afspraken maken over hoe je de overige kosten eventueel gespreid kunt betalen.

Voor 2021 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van je zorgkosten zelf moet betalen, althans als je dat al niet hebt besteed aan andere zorg in 2021. De startdatum van de behandeling is bepalend voor het jaar waarin het eigen risico zal worden aangesproken.

Tijdens de intake, welke zal bestaan uit 1 of 2 gesprekken, zal ik een plan voor de behandeling opstellen. Hierbij zullen we tevens de kosten voor de behandeling bespreken en hoe deze zijn opgebouwd en ik zal de door mij gehanteerde betalingsvoorwaarden (gebaseerd op de Algemene Betalingsvoorwaarden van de LVVP) met je doornemen, en onderdeel maken van het behandelplan.

‘Anonieme’ behandeling

Er kunnen redenen zijn waarom je niet wilt dat je gegevens bij je ziektekostenverzekeraar bekend zijn. In dat geval kun je ook zelf je behandeling betalen. De kosten hiervoor zijn conform de tarieven zoals door de NZA vastgesteld.

Afzeggen van een afspraak

Indien je de afspraak (meer dan) 24 uur van te voren afzegt breng ik geen kosten in rekening. Indien je de afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt of in het geval je niet op je afspraak verschijnt, dan breng ik een deel van het consult bij je in rekening (€50). Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Kosten HTDM

De HTDM-trajecten vallen onder onverzekerde zorg. Het tarief dat ik hiervoor hanteer bedraagt €95,- per uur voor zowel gesprekken als administratietijd.

Kosten supervisie

Voor supervisie hanteer ik een tarief van €95 (vrijgesteld van BTW) per 45 minuten.